Keresés ebben a blogban

2011. március 29., kedd

EFT segit a fogantatásnál

Mostanában többen is kértetek tanácsot tőlem kisbaba ügyben, úgyhogy felkutattam egy régebbi cikkfordításomat, mely részletesen tárgyalja ezt a kérdést, és nagyszerű ötleteket ad azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezdj hozzá, sőt még esetleg megfelelő Alapállításokat is szolgáltat a munkádhoz.

Szeretettel:
EFTAgi
Email: eftagi@gmail.com
Skype: eftagi
http://www.emotionalfreedom.net
http://eftmagyar.blogspot.com/

EFT segit a fogantatásnál – irta Tam Llewellyn

Forrás: http://www.emofree.com - Gary Craig honlapja már megszűnt, utódja www.eftuniverse.com

Forditotta: Csontos Agnes
http://www.emotionalfreedom.net

Szeretettel üdvözlök mindenkit,

Tam Llewellyn, angliai EFT segéd-szerkesztőnk, mesteri módon deríti- és oldja fel EFT-vel egy gyermekáldásra hiába váró pár problémáját. Figyeljétek meg, hogy milyen kitartással kutat a mélyebb okok után. Sokat tanulhattok az alábbi cikkből.

Szeretettel:
Gary

Ui: itt-ott beszúrtam egy-egy megjegyzést Tam cikkébe.

„Jane” nevű kliensem férjével már öt éve próbálkoztak sikertelenül összehozni egy kisbabát. Mindketten erősek és egészségesek, és az alapos orvosi vizsgálat sem talált a terméketlenségre semmiféle fizikai okot. A férjnek egy előző házasságából korábban már született egy lánya.

Mind a férj, mind a feleség EFT terapeuták, mégis úgy döntöttek, hogy ennek a problémának a feloldásához igénybe veszik a segítségemet. Az EFT egy rendkívül egyszerű technika, és általában könnyen használhatjuk egyedül is problémáink oldására. Mindazonáltal, ha nagyon mélyen gyökerező, bonyolult problémát szeretnénk oldani, akkor gyakran előfordulhat, hogy egy terapeuta, akit nem érint a szóbanforgó probléma, tárgyilagosabban tud hozzáállni a kezeléshez, és így könnyebben be tudja azonosítani a mélyebb aspektusokat, az igazi okokat.

Ennél az esetnél nem tudtuk a 0-10 intenzitás skálán beazonosítani a probléma intenzitását. A kliensek mindketten már többször kopogtattak az Alapállítással:

„Bár már régóta, hiába próbálkozunk összehozni egy kisbabát, mégis mélyen és teljes egészében szeretem magam, és a páromat.”

Gary megjegyzése: Mint Tam nagyon helyesen megjegyezte, gyakran jóval mélyebbre kell mennünk, mint a fenti túlságosan is általános Alapállítás. Gyakran előfordul, hogy a jelen problémái a múlt fel nem oldott specifikus eseményeit tükrözik.

Tam aztán így folytatja:
Megbeszéltem a problémát a férjjel és a feleséggel is, és megpróbáltam a kiváltó okra rátalálni, igyekeztem a probléma mélyére ásni. A férj elismerte, hogy kissé aggódik amiatt, hogy az elvált felesége, az első házasságából való lánya, és a szülei hogy reagálnak majd egy újabb gyerek születésére. Mivel ő maga is képzett EFT terapeuta, ezeket az érzelmileg töltött kételyeket hamarosan egyedül is le tudta vinni 0-ra.

Másrészről viszont kiderült, hogy Jane-nek igen erősen töltött aggályai vannak a szüléssel kapcsolatban. Gyerekkorában ugyanis egy közeli unokatestvére sok bonyodalommal járó terhességét követően nagyon nehezen szülte meg a kisbabáját.

Mikor Jane erről az esetről mesélt nekem, nyilvánvalóvá vált, hogy még mindig nagyon mélyen érinti ez az emlék. A „Meséld el a történetet” technikát alkalmazva dolgoztunk ezen az emléken. Jane elkezdte mesélni unokatestvére terhességének a történetét, az első reggeli rosszullétektől kezdve, végig az összes terhességi bonyodalmakon át, egészen a szülésig. Valahányszor Jane érzelmi intenzitást érzékelt a történet elmondása közben, azonnal megálltunk, lemértük az intenzitást, és addig kopogtattunk a kérdéses epizódon, míg az intenzitás le nem ment 0-ra, majd folytattuk tovább a történetet.

Elég sokszor meg kellett állnunk, bár az intenzitás többnyire nem volt túl magas, mintegy 3-4-es szintű. Ahogy a történetben egyre közelebb jutottunk a szülés pillanatához, hirtelen Jane érzelmi intenzitása 9-10-es szintre ugrott. Bár Jane nem volt jelen a szülésnél, szerető és összetartó családja révén rengeteg (rosszat) hallott erről az eseményről, és mindez igencsak riasztó színben tüntette fel mindazt, ami történt.

Bőséges kopogtatással végül sikerült az ezzel kapcsolatos intenzitást 2-re csökkenteni, és Jane mos már sokkal nyugodtabbnak tűnt. Ekkor már jóideje dolgoztunk ezen a specifikus témán, így jobbnak láttuk az első ülést itt lezárni.

A második ülést mindjárt másnap tartottuk, és rögtön, azzal kezdtünk, hogy újra végigvettük az unokatestvér terhességének történetét. Az intenzitás majdnem végig 0 volt, de amint egyre közelebb jutottunk a szüléshez, hirtelen felugrott 10-re. Ezúttal azonban az érzelmi intenzitást nem annyira maga a szülés ténye okozta, mint inkább azok a specifikus események, melyek a szülést magát kísérték, s amelyekről később Jane füle hallatára beszéltek.

A fenti bekezdés olyan fontos megkülönböztetésre világít rá, ami gyakran az EFT mesterét az átlag fölé helyezi. A tapasztalat hiánya talán arra vezethet egyeseket, hogy - amikor az első ülés után az érzelmi intenzitás még mindig magas - kijelentsék „nem működött a kopogtatás!” Itt azonban erről szó sincs! A második ülés folyamán már nem magán a szülés traumáján dolgoztunk, hanem azokon a specifikus eseteken, amikor Jane hallotta, amint hozzátartozói megvitatják az esetet.

Ezeket a specifikus eseményeket egyenként feloldottuk. Sokszor nem is volt szükség arra, hogy lemérjük a 0-10 intenzitást, mivel természetes módon érzékeltük, amint egyre-másra újabb és újabb aspektusok merültek fel. A következő típusú Alapállításokat használtuk:

„Bár az unokanővérem szörnyű szenvedésen ment keresztül, mégis mélyen és teljes egészében szeretem és elfogadom magam, és velem minden rendben van.”

„Bár rengeteg vért vesztett, én jól vagyok, és szeretem és elfogadom magam.”

„Bár a szülésznő azt mondta, hogy az unokanővérem bele fog halni a szülésbe, én jól érzem magam, és szeretem és elfogadom magam.”

„Bár mindenki biztosra vette, hogy a baba nem éli túl a szülést, mégis mélyen és teljes egészében szeretem és elfogadom magam.”

Ezzel az érzelmi blokkok mind gyorsan feloldódtak, de amint egy-egy blokkot sikerült feloldani, rögtön feljött helyette egy másik. A kezelés több, mint egy óra hosszat tartott, de végül is sikerült az összes aspektust feloldani, és Jane teljesen nyugodtnak tűnt.

Ekkor mindketten úgy éreztük, hogy az ülést jó lenne itt lezárni. „Úgy érzem, sikerült feltárni a legmélyebb okot.” – mondtam Jane-nek elégedetten. Mikor erre Jane bizonytalan hangon így válaszolt: „Igen...azt hiszem...” világossá vált számomra, hogy még igenis sok munka vár ránk. Jane pillanatnyilag nem volt képes további aspektusokat tudatosítani, így lezártuk a második – valóban maratoni – ülést.

A harmadik ülést még aznap megtartottuk. Közben Jane felismert egy újab aspektust: rájött arra, hogy fél attól, hogyan lesz képes gondoskodni egy pici babáról. Főleg az aggasztotta, hogy házassága révén helyileg messze került kiterjedt, gondoskodó, és segítő családjától. Ezen az ügyön is több szempontból (aspektusok) dolgoztunk:

„Bár fogalmam sincs arról, hogyan kell egy pici babát megetetni, mégis mélyen és teljes egészében szeretem és elfogadom magam.”

„Bár a baba nem tudja még elmondani, hogy mi baja van, és akkor én honnan tudom majd, hogy mit tegyek, mégis mélyen és teljes egészében szeretem és elfogadom magam.”

„Bár félek attól, hogy véletlenül kárt teszek benne, vagy megsebzem a kisbabámat, mégis mélyen és teljes egészében szeretem, és elfogadom magam.”

Ezeket az aspektusokat is mind sikeresen feloldottuk, és most már valóban azt hittem, hogy sikerült a probléma gyökerét megtalálni. De – mint olykor előfordul, amikor komolyan dolgozunk magunkon – az igazi, a lemélyebb probléma csak ekkor mutatta meg magát!

„Van még valami......”-mondta Jane habozva.....”Én gyűlöltem azt a kisbabát!”

Nem kellett az intenzitás erősségére rákérdeznem: nyilvánvaló volt, hogy az intenzitás mintegy 100-as szinten lehetett.

Felbukkant hát egy újabb aspektus – vagy lehet, hogy ez volt az igazi, mélyebb ok?

Beiktattunk hát még egy ülést. Ezúttal nem a teljes Alapreceptet használtuk, hanem egyszerűen végig kopogtattunk a pontokon, míg a különböző aspektusokról beszélgettünk, és teljes szívvel beleéltük magunkat ezekbe. Ez a módszer nem jelenik meg Gary alapfokú oktatófilmjein, de gyakran tanulmányozhatjuk ezt a haladó technikát az „Ultimate Therapist” (Mester terapeuta) oktatófilmeken!

Jane-t annyira elragadták az érzelmek, hogy beszélni sem volt képes! Így én próbáltam megfogalmazni helyette, amit (valószínűleg) érezhetett, míg a karate kézélen kopogtattunk, valahogy így:

„Bár gyűlöltem azt a kisbabát ....elvette a helyemet...mielőtt ő megérkezett, én voltam a legfiatalabb a családban, én voltam a dédelgetett kedvenc..a pici baba..és ő elvette ezt tőlem..elvette a helyemet..kiszorított a jogos helyemről..., mégis mélyen és teljes egészében szeretem és elfogadom magam.”

„Bár ez a baba majdnem megölte az unokanővéremet, rengeteg szenvedést okozott neki, és elvette tőlem a jogos helyemet, mégis mélyen és teljes egészében szeretem és elfogadom magam.”

„Bár ez a baba fájdalmat okozott az unokanővéremnek, mégis teljes egészében szeretem és elfogadom magam, és teljes egészében szeretem, és elfogadom őt is!„

A pontokon a következő emlékeztető mondatokat használtuk:

„Olyan rossz gyerek volt”
„Annyira rendetlen volt”
„Olyan rossz gyerek volt”
„De most már felnőtt”
„Tulajdonképpen egész rendes ember lett belőle”
„Tulajdonképpen nagyon kedves, és rendes ember lett belőle....”


„Bár kiszoritott a helyemről, elvette a helyemet, és többé már nem én voltam a legkisebb, a dédelgetett kedvenc, mégis mélyen és teljes egészében szeretem és tisztelem magam.”

A pontokon:

„kiszorított a helyemről!”
„elvette a helyemet!”

„Bár féltékeny voltam rá, (és még most is féltékeny vagyok rá, és irígylem őt), mégis mélyen és teljes egészében szeretem, és tisztelem magam.”

Volt néhány olyan Alapállítás, ahol úgy éreztem, hogy a teljes Alapreceptet kell használni. Ezek a következők voltak:

„Bár félek attól, hogy ha a baba megszületik, John (a férj) a babát jobban szereti majd, mint engem, mégis mélyen és teljes egészében szeretem és tisztelem magam, és tudom, hogy John szeret engem. (Elképzelhető, hogy egész idő alatt ez volt az igazi gyökér-ok?)

Ahogy Jane egyre több negatív érzést engedett el, egyre szabadabban és őszintébben fejezte ki saját érzéseit, és helyettesítette be a saját gondolataival, és saját szavaival az én mondataimat. A csúcsponton aztán, amikor hisztérikus kacagásba fulladt, le is zártuk ezt az ülést.

Ez volt az utolsó ülésünk Jane-nel, de továbbra is leveleztünk. Jane beszámolt arról, hogy továbbra is dolgozik az összes újonnan felmerülő aspektusokon. Ezek többnyire olyan emlékek voltak, hogy valaki mondott valamit az unokanővére terhességével, szülésével kapcsolatban, vagy bármiyen megjegyzést tett terhességgel, szüléssel kapcsolatban.

Négy hónappal később azt a hírt kaptam Jane-től, hogy már két hónapos terhes. Amikor ezeket a sorokat írom, Jane egy csodaszép, három éves kisfiú boldog édesanyja, minden különösebb nehézség nélkül képes gondoskodni a gyerekéről, és a férje még mindig szereti.....

2011. március 25., péntek

Hogyan használjuk az ÉFT-t traumatikus emlékek esetén

Forditotta: Csontos Agnes
Forras: www.emofree.com
amelynek utódja:www.eftuniverse.com/

Az alábbi cikket Gary Craig, az EFT alapitója írta, és eredetileg a www.emofree.com weboldalon jelent meg. Ugyanezt a cikket megtalálod Gary Craig EFT Kézikönyvében is, melynek magyar fordítását ingyenesen letöltheted a weblapomról, innen: www.emotionalfreedom.net. Ez a cikk persze csak izelitőt ad arról, hogy milyen problémak esetében, hogyan használhatjuk az EFT kezelést.

(Úgymint háború, balesetek, nemi erőszak, poszttraumatikus stressz szimptóma (PTSD) és a durva bánásmód minden egyéb formája gyógyítására)

Ez a rész minden hagyományos megközelítési móddal ellentétes beállítottságú: minden hagyománnyal ellentétben mi itt számtalan érzelmi problémát hordunk össze egy csoportba, és úgy kezeljük őket, mintha mind ugyanaz lenne. És valójában mind ugyanaz, hiszen mindegyiknek az oka……az energiarendszerben bekövetkezett egyensúlyfelbomlás.

Traumatikus élmények rendkívül eltérő, gyakran igen heves reakciókat váltanak ki az érintettekből. Az emlék hatására megfájdul a fejük, szívük hevesen dobog, leizzadnak, sírnak. Lehet az is, hogy sexuális problémákkal küszködnek, vagy visszatérő rémálmokkal. Gyakori állandósult érzés a gyász, kóros düh, depresszió és még számtalan más érzelmi és fizikai probléma.

Kezdjük hát el most a gyakorlatban is alkalmazni, amit korábban tanultunk ebből a kézikönyvből. Emlékszel még mi volt az Alapelmélet, amire az ÉFT épül?“Minden negatív érzés oka a test energiarendszerében bekövetkezett egyensúlyfelbomlás.”

Ennek értelmében minden negatív érzelem ami egy traumatikus élményre való visszaemlékezésre felbukkan szükségszerűen a test energiarendszerében bekövetkezett egyensúlyfelbomlás (rövidzárlat/„zzzzzt”) következménye. Ennélfogva a megoldás elvileg rendkívül egyszerű. Állitsd helyre az energiarendszer egyensúlyát (szüntesd meg a rövidzárlatot, a „zzzzt” blokkot), és az érzelmi intenzitás automatikusan 0-ra fog csökkenni. Eltűnnek a rémálmok, a fejfájás, a szívdobogás. Minden érzelmi töltet semlegessé válik, ennek következtében minden kellemetlen tünet eltűnik. Az emlék persze megmarad (tehát az illető tisztán emlékszik majd mindenre), de az érzelmi töltet semlegesítve lesz.

Az eszköz, amivel ezt elérjük – természetesen – megint csak az Alaprecept. Néhány kör meg kell hogy szüntesse a problémát egyszer és mindenkorra. Hogy hány kezelésre, hány körre van szükség, az attól függ, hogy a traumatikus eseménynek hány aspektusa van.

Az aspektusok nagyon fontosak. Ha még emlékszel rá, az aspektusok az emlék azon különféle szempontból való részletei, amelyek hozzájárulnak az érzelmi intenzitáshoz.

A legtöbb traumatikus élménynek csak egy aspektusa van. Ilyen esetben néhány (1-3) teljes Alaprecept kör elegendő az emlék tartós semlegesítéséhez. Néhány percnyi munka árán örökre megszabadulhatsz a problémától, és az esetek többségében az soha többé nem tér vissza.

Vannak azonban olyan traumatikus emlékek, amelyeknek számos aspektusa lehet. Ezek feloldásához több időre van szükség, hiszen többször kell végigcsinálni az Alapreceptet ahhoz, hogy eredményt érjünk el. De még ekkor is csak percekről van szó. Ebben az esetben a kezelés lehet, hogy 20-30 percre nyúlik a megszokott 5-6 helyett.

Nyilvánvalóan rendkívül fontos ebben az esetben, hogy képesek legyünk beazonosítani a különféle aspektusokat. Ha már egyszer beazonosítottuk őket, mi sem egyszerűbb, mint egyenként 0-ra csökkenteni valamennyi aspektus érzelmi töltetét. Ebben nyújt hathatós segítséget a „képzeletbeli kisfilm” koncepció.

A képzeletbeli kisfilm koncepció: vedd úgy, mintha a traumatikus élmény egy kisfilm lenne, amelyet elméd mozijában vetítenek. A film különböző részekre tagolódik, úgymint bevezetés, fontos szereplők, végkifejlet.

A mindennapi életben a „film” egy pillanat leforgása alatt pörög le bensődben, de valószínűleg csak a végeredmény - az ismerős nemkívánt érzés fog tudatosulni benned. A „film” maga olyan gyorsan pörög le, hogy lehetetlen a tudatos elem számára a különböző aspektusokat érzékelni, és azt, hogy ezek hogyan járulnak hozzá a negatív érzelemhez. Felületesen szemlélve úgy tűnik, mintha a negatív érzelem a „film” egészéből származna.

Ha lassítva játszanánk le a filmet, akkor egyenként be tudnánk azonosítani az aspektusokat, és így már könnyű lenne kezelni őket. Ezt tesszük hát. Elménkben lassítva pörgetjük le a filmet, és egyenként beazonosítjuk az aspektusokat.

Légy Te a narrátor: mond el, hogy mit látsz a filmen. Legjobb, ha hangosan kimondod amit látsz, mintha egy barátodnak mesélnéd, vagy vedd fel a szöveget magnóra, vagy ülj a tükör elé, és mond el magadnak, hogy mit látsz a filmen. És ami a legfontosabb, minél részletesebb a leírásod, annál inkább le tudod lassítani a filmet, hiszen a kimondott szó jóval lassúbb, mint a gondolat.

Amint a részletekről beszélsz, a különböző aspektusok szinte maguktól nyilvánvalókká válnak. Amint érzelmi intenzitást érzel, azonnal állj le, és dolgozz a felmerült aspektuson az Alapreceptet használva mindaddig, amíg az semlegessé nem válik. Úgy kezelj minden aspektust, mintha az egy teljesen különálló probléma lenne – mint ahogy valójában az is (mindössze elkallódott a nagyobb trauma zűrzavarában)!

Ha egy aspektussal végeztél, akkor folytasd a film lassított lejátszását, és egyenként ismételd el a fenti procedúrát minden egyes felmerülő aspektusra vonatkozóan egészen addig, míg valamennyit sikerül 0 intenzitásra redukálni. Akkor vagy kész, ha le tudod pergetni az egész filmet mindenféle érzelmi töltés nélkül, mintha egy teljesen semleges történet lenne.

Mint fentebb már említettem, a legtöbb traumatikus emléknek mindössze egy aspektusa van. De előfordulhat, hogy egy-egy esemény 2-3, vagy még több aspektussal rendelkezik. Ebben az esetben légy kitartó, és biztos lehetsz abban, hogy problémádra hamarosan enyhülést találsz.

Gyakran feltett kérdések

K. Mit tegyek akkor, ha több traumatikus emlék is kínoz? Egyszerre csak egy emlékkel dolgozz. Először vedd a legnagyobb érzelmi töltettel bíró eseményt, és mindaddig dolgozz ezen az egy élményen, amíg azt teljesen semlegesítetted, vagyis az érzelmi intenzitás minden aspektusra vonatkozóan 0. Ekkor lépj tovább a következő (intenzitásban is a következő) emlékhez. Kövesd ezt a procedúrát egészen addig, míg valamennyi traumatikus élményed semlegesssé nem vált. Ez a folyamat valóságos eufóriát eredményező felszabadító élmény lesz. Szinte hihetelennek tűnhet ez az újonnan elsajátított képesség: megszabadulni a talán évtizedek óta cipelt lelki tehertől.

Vannak olyanok (például háborús veteránok), akiknek százával van ilyen traumatikus emlékük. Ha Te is egy vagy közülük számíthatsz arra, hogy az „általánosító effektus” működni fog esetedben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha mondjuk 100 traumatikus élményed van, akkor ebből elég mintegy 10–15 emléken dolgozni részletesen. Ha ezeket mind 0 intenzitásra csökkentetted, akkor ha a többi emléket megpróbálod felidézni, azok már valószínűleg nem fognak kellemetlen érzést kelteni benned, hanem csak mint semleges emlékek léteznek majd tudatodban. Az általánosító effektus ezeket is feloldotta.

K. Az érzelmi problémák ilyen gyors módon való megoldása nem foszt-e meg bennünket attól a tanulási lehetőségtől, amelyet a problémák mélyebb megértésével és gyökereinek feltárásával javunkra fordíthatnánk? A hagyományos terápiák azt feltételezik, hogy a súlyos érzelmi problémák valahol a mélytudatban gyökereznek, és ezeket innen kell rengeteg munkával kiásni, és értelmezni. Ha ez nem történik meg, akkor valamilyen módon becsaptuk a klienst, és a problémát nem oldottuk meg. Az ÉFT gyakorlat ezt a gondolatot teljesen figyelmen kívül hagyja.

Én magam több száz olyan klienssel dolgoztam, akik traumatikus emlékektől – némelyik rendkívül súlyos – szabadultak meg a segítségemmel. Az ÉFT kezelés után soha senki - egyetlen egy személy sem – óhajtott a probléma gyökerei után kutatni, vagy okait feltárni. Számukra az ügy le volt zárva, és boldogan és hálásan fogadták, hogy megszabadultak e nehéz tehertől.

Véleményem szerint az ÉFT igenis eljut a probléma gyökeréhez, és éppen azért olyan hatékony, mert a probléma valódi okát célozza meg (az energiarendszerben bekövetkezett egyensúlyhiányt). Ezért van az, hogy az emlékhez való hozzáállás tüstént megváltozik: az illető egészen másként beszél róla, a félelmet hirtelen mélyebb megértés váltja fel. Mind magatartásuk, mind testtartásuk bizonyítja, hogy drámai változás következett be arra az eseményre vonatkozóan. Már nem érzik szükségét annak, hogy tovább vájkáljanak a problémában, hiszen az valóban múlt idővé vált. Az ÉFT a probléma gyökerét tépte ki, amikor az energiarendszert összekuszáló rövidzárlatot („zzzt” blokkot) kiegyensúlyozta, és ezzel a valódi okot szüntette meg.

Szeretettel:
EFTAgi
Email: eftagi@gmail.com
Skype: eftagi
http://www.emotionalfreedom.net
http://eftmagyar.blogspot.com/

2011. március 14., hétfő

Mi az EFT, vagy Érzelmi Felszabadulás Technika?

Mi az EFT, vagy Érzelmi Felszabadulás Technika?

Forrás: http://www.emotionalfreedom.net

Írta: Csontos Ágnes EFT Terapeuta és Oktató


Néhány szóban szeretném bemutatni Nektek az EFT technikát – számomra ez a technika volt az, amelyik végre lehetővé tette a belső transzformációt – azt a fajta átalakulást, amelyet előzőleg évtizedeken keresztül kerestem, kutattam a legkülönfélébb önfejlesztő és spirituális módszerekben, és végül itt találtam meg.

Először is, megkérdezhetitek, hogy mit jelent az EFT rövidítés?

Nos, Tulajdonképpen a helyes rövidítés ÉFT lenne, nem EFT. Az angol elnevezés – Emotional Freedom Techniques – rövidítése. Amikor az alapító - Gary Craig – EFT kézikönyvének magyar fordításán dolgoztam (ingyenesen letölthető a weblapomról, www.emotionalfreedom.net), akkor sokat gondolkoztam azon, hogy milyen szavakat használva adhatnám vissza az eredeti értelemet úgy, hogy ugyanakkor a rövidítést is megtartsam. A pontos fordítás Érzelmi Szabadság Technika lenne, de így a kezdőbetűk nem egyeznének az eredeti EFT betűszóval.

Márpedig én mindenképpen meg akartam tartani a kezdőbetűket, hiszen az EFT-nek már akkor is (2006-ban, amikor a fordítás készült), hatalmas irodalma volt az interneten; főleg angolul, németül és spanyolul. Fontosnak tartottam, hogy aki rákeres az interneten a technikára, bőséges anyagot találjon. Így született meg aztán az Érzelmi Felszabadulás Technika elnevezés. Persze a magyar terminológia nem túl egységes, hiszen többen egymástól teljesen függetlenül fordítottunk le EFT cikkeket, anyagokat, így előfordulhat, hogy ugyanarra az angol kifejezésre esetleg több különböző magyar változat is forgalomban van.

Mit takar ez a betűszò – mi is tulajdonképpen az EFT?

Az EFT egy fantasztikus gyógyító és öngyógyitó módszer, amely azáltal, hogy helyreállitja az energiatest egyensúlyát, felszabaditja a test természetes gyógyitó folyamatait, és gyakran teljes testi és/vagy lelki gyógyulást tesz lehetővé. A módszer bárhol, bármikor alkalmazható, sokszor mint elsősegély is, hiszen percek alatt megszüntethet például erős fejfájást, vagy vérzést, sőt allergiás tüneteket is. Ha már egyszer megtanultad az EFT alapvető lépéseit, ezeket szükség esetén azonnal alkalmazhatod saját otthonod meghitt védelmében, de akár nyilvános helyen is, ha erre van szükség. Makacs problémaidat, krónikus betegségeidet magad is megoldhatod, vagy lényegesen felgyorsíthatod a gyógyulás folyamatát az EFT technikák bevetésével.

A módszer rendkivűl egyszerű, egy kisgyerek is percek alatt megtanulhatja.
Mégis mélyreható fizikai, és érzelmi - lelki változásokat eredményezhet.
Az eddigi tapasztalatok alapján az EFT technika alkalmazása már kezdők esetében is mintegy 80 %-os sikert mutat, míg a tapasztalt EFT praktizálók mintegy 90-95 %-os sikerről számolnak be.

Az EFT technikát eredetileg Gary Craig, egy amerikai mérnök, fejlesztette ki a 90-es években, Roger Callaghan pszichológus „Thought Field Therapy” módszere alapján. Az EFT (Érzelmi Felszabadulás Technika) a „Thought Field Therapy” leegyszerűsített, mindenki által elérhető, könnyen megtanulható és minden problémára alkalmazható változata.

A módszer lényege az, hogy a test bizonyos meridián pontjain gyengéd ütögetést, kopogtatást végzünk, míg lelkileg ráhangolódunk az érzelmi vagy fizikai problémára. Ennek eredményeképpen, a test energiarendszerében blokkolt negatív energia felszabadul és a test öngyógyító energiái ismét szabadon áramlanak. Miután a test enegiarendszerében jelen volt blokk, rövidzárlat fel lett oldva, ennek érzelmi vagy fizikai megnyilvánulása – tehát a probléma maga is – feloldódik, megszűnik!

Egyes praktizálók az EFT technikát pszichológiai akupunktúrának nevezték el, mivel a hatásmechanizmus nagyon hasonló – azzal a különbséggel, hogy tű helyett csak gyengéd kopogtatást használunk és nemcsak fizikai, de minden lelki – érzelmi problémát is kezelni tudunk. Ezenkívül, az EFT során használt meridián pontok is azonosak néhány, az akupunktúra által már több ezer éve használt ponttal.

Az EFT technikák dokumentáltan eredményesnek bizonyultak például:

- általános stressz oldására

-bármilyen negatív érzelem megszüntetésére ..pl. harag, féltékenység, gyűlölet, agresszió
- fizikai fájdalom oldására ..pl. fejfájas, hátfájás, migrén

-fóbiák megszüntetésére.. pl. klausztrofóbia, póktól, kígyóktól való kóros rettegés

- lámpaláz oldására

- traumatikus élmények feldolgozására

-bármilyen krónikus betegség esetében, az energiablokk feloldása segíti a test öngyógyító folyamatait, így az EFT technikák hozzájarulhatnak akár a rák gyógyításához is

-segíthet alkohol vagy egyéb függőség gyógyításában

-nem kívánt szokások megszüntetésében

Az EFT technikák ezen kívül sokat tehetnek azért, hogy kitűzött céljainkat minél hamarabb elérjük. Megfelelően alkalmazva ezt a meridián technikát, megszabadulhatunk korlátozó hiedelmeinktől, beidegződéseinktől, és törölhetjük folytonosan ismétlődő negatív gondolatainkat. E lelki tisztogatás után, bármilyen személyiségfejlesztő program természetszerűleg sokkal hatékonyabb lesz, és mind a külső, mind a belső változások szinte varázslatos gyorsasággal valósulnak meg.

Mint már említettem, a technikát alapszinten nagyon gyorsan meg lehet tanulni, egy gyerek is képes pár perc alatt elsajátítani. (Egyébként az EFT-t általában nagyon szeretik a gyerekek, és náluk még jobban müködik, mint a felnőtteknél, mert bennük még nincs annyi belső ellenállás, belső szabotázs!) Gary Craig EFT Kézikönyvét ingyenes letöltheted a weblapomról (www.emotionalfreedom.net), és ha ezt a kézikönyvet alaposan átolvastad, és az ott leírtakat néhány hétig naponta gyakorlod is, akkor már készen is állsz arra, hogy mindennapos kellemetlen fizikai vagy lelki érzéseidet sikerrel oldjad. A weblapomon további cikkeket és esettanulmányokat olvashatsz. Ajánlom továbbá, hogy rendeld meg elektronikus könyvemet – 1001 Tipp, Ötlet és Tanács az EFT használatához (az eftagi@gmail.com cimre írt mailben) ahhoz, hogy így elegendő információ birtokában valóban hatékonyan dolgozhass problémáidon.

HA magasabb szinten, kreatívan szeretnéd használni az EFT módszert, én mindenképpen ajánlanám néhány EFT tanfolyam, tréning elvégzését, és legalább egy évig tartó napi rendszeres, kitartó gyakorlást mind a saját, mind mások problémáinak oldására. Szerencsére (vagy sajnos!), tapasztalataim szerint önként ajánlkozókban soha sincs hiány!

Bárki alkalmazhatja az EFT technikát? Mindenkinél sikeres ez a fajta energiaterápia?

Az EFT-hez nem kell alkalmassági vizsga – bár természetesen Gary Craig figyelmeztet arra, hogy komoly pszichológiai problémák esetén ajánlott, ha képzett pszichológus vezeti az EFT kezelést, vagy legalábbis jelen van, hogy segíthessen, ha esetleg abreakció (negativ hatás) lépne fel. Azt hiszem, a kérdés inkább az, hogy mindenkinek ez-e az útja? Az EFT nem annyira életmód, mint inkább egy eszköz, melyet különböző módokon, különböző célok elérésére lehet használni: betöltheti egy fájdalomcsillapító szerepét, de – megfelelően használva, ha van rá igény, erő és kitartás – fantasztikus belső átalakulást és spirituális fejlődést segíthet elő. Az EFT csak egy a számtalan önfejlesztő, gyógyító módszerek közül. Én – személy szerint – lelkesen propagálom az EFT-t, mert az összes általam kipróbált módszer közül ez a legegyszerűbb, leghozzáférhetőbb (gyakorlatilag ingyen van!), legmélyrehatóbb, és leghatékonyabb eszköz a teljes, mély átalakulásra. Persze van, aki alkatánál, vagy problémája jellegénél fogva kevésbé hatékonyan tudja alkalmazni a meridián kopogtató technikákat. Azoknak például, akik olyan sikeresen nyomják el az érzéseiket, hogy a legszörnyűbb traumák felidézése is hidegen hagyja őket, először talán más módszerekkel kapcsolatba kell kerülniük ezekkel az elnyomott érzésekkel, mielőtt EFT-vel hatékonyan feloldhatnák őket

Mire számíthatsz? Hogyan változtathatja meg az EFT az életedet, a mindennapjaidat?

Attól függ, hogy ki milyen szinten gyakorolja. Ha csak alapszinten sajátítjuk el a technikát - ehhez elegendő a weblapomról ingyenesen letölthető EFT kézikönyv elolvasása, az ott leírt technikák szorgalmas gyakorlása, valamint a weblapon található cikkek, tananyagok, hanganyagok és videók szorgalmas tanulmányozása – akkor is hatékonyan használhatjuk mindennapi problémáink oldására, tehát bármilyen kellemetlen fizikai tünet, legyen ez fejfájás, idegesség, aggodalom, vagy álmatlanság megszüntetésére. Olcsóbb, gyorsabb, egészségesebb, mint egy fájdalomcsillapító, vagy altató tabletta bekapása – nincs kellemetlen mellékhatása, nem tesz függővé, és mindig kéznél van!

Én szeretem használni az EFT-t pozitív érzések bekopogtatására! Szerintem ebben fantasztikus lehetőségek rejlenek, főleg, ha a Vonzás Törvényével együtt használjuk az EFT-t ilyen módon. Ha ráhangolódunk egy pozitív érzésre, mint például a hála, a szeretet, vagy a becsülés érzése, és közben kopogtatunk a meridián pontokan, akkor a jó érzést fel tudjuk erősíteni, sőt később bármikor könnyen rá tudunk hangolódni erre a pozitiv érzésre megint. Ha rajtakapjuk magunkat, hogy negatív gondolatok járnak a fejünkben, feszültnek, aggodalmasnak érezzük magunkat, elegendő ugyanazokat a szavakat használva elkezdeni kopogtatni a meridian pontokon, és ezzel pillanatok alatt átléphetünk egy negatív érzésből egy pozitív rezgésszintre.

De mindez még csak a jéghegy csúcsa! Aki valóban rendszeresen, kitartóan és bátran használja az EFT technikát, az teljes egészében átalakíthatja, mintegy transzformálhatja az életét mind fizikai, mind lelki-érzelmi síkon. Az EFT eszköz lehet a lelki, spirituális fejlődésben, saját magunk hihetelenül mély megismerésében, igazi énünk felszínre hozatalában és átélésében!

Az EFT eszköz lehet saját magunk és mások gyógyításában! Gary Craig szállóigévé vált mondása az, hogy “Próbáld ki mindenre!”, és valóban ami az EFT módszert - a fantasztikus egyszerűsége mellett - olyan népszerűvé teszi az az, hogy gyakorlatilag ugyanazt az egyszerű meridián kopogtatást alkalmazhatjuk olyan eltérő problémák oldására, mint pl. szülési/születési traumák, függőségek, vagy fóbiák. Ugyanúgy dolgozunk, ha veszteségeinken szeretnénk túllépni, a gyász érzését szeretnénk feloldani, vagy bármilyen múltbeli traumatikus élményt szeretnénk elengedni! És ennél még sokkal többre is képesek vagyunk. EFT-vel gyakorlatilag teljes egészében átprogramozhatjuk a biológiai komputerünket – és ahogy a belső programokat, korlátozó hiedelmeket töröljük, és újabb, életünket jobban szolgáló programokkal felülírjuk azokat, mind a belső világunk, mind a körülöttünk lévő fizikai világ gyökeresen átalakul, megváltozik!

EFT-vel képesek vagyunk kitörölni és újraírni a múltat, a jelent és a jövőt – és ahogy a saját lényünkben feloldjuk a negatív érzéseket, ahogy a saját életünket lépésről-lépésre gyógyítjuk – meggyőződésem szerint – automatikusan gyógyítjuk a környezetünket, családunkat, barátainkat, országunkat…és végső soron egész Földünket (vagy lehet, hogy az egész Univerzumot?). Minden változás az egyénen belül – mint vízbe dobott kavics körül a koncentrikusan kisugárzó körök – az egész Univerzumra hatással van! Hogy ez a hatás pozitiv, vagy negativ, az csak, és kizárólag Tőled függ!

Jó kopogtatást!
Szeretettel:
EFTAgi
Email: eftagi@gmail.com
Skype: eftagi
http://www.emotionalfreedom.net

2011. március 10., csütörtök

Hogyan használjuk az ÉFT-t félelmek és fóbiák esetén


Hogyan használjuk az ÉFT-t félelmek és fóbiák esetén

Forditotta: Csontos Agnes

Az alábbi cikket Gary Craig, az EFT alapitója írta, és eredetileg a www.emofree.com weboldalon jelent meg. Ugyanezt a cikket megtalálod Gary Craig EFT Kézikönyvében is, melynek magyar fordítását ingyenesen letöltheted a weblapomról, innen: www.emotionalfreedom.net. Ez a cikk persze csak izelitőt ad arról, hogy milyen problémak esetében, hogyan használhatjuk az EFT kezelést.


Hogyan használjuk az ÉFT-t félelmek és fóbiák esetén

A lakosság mintegy 10 %-a szenved valamilyen fóbiától. A kóros félelem bármelyik formája nagymértékben korlátozhatja azok életét, akiket ez a probléma érint. A kóros félelem számtalan formában jelentkezhet, de szerencsére bármelyik fóbiára alkalmazhatjuk az ÉFT tenchnikákat, és azok mindegyikre hatékony javulást kínálnak. Itt következik néhány a leggyakoribb fóbiák közül:

Lámpaláz (nyilvános beszédtől való kóros félelem)
Tériszony (magasságtól való kóros félelem)
Kígyóktól, pókoktól és rovaroktól való kóros félelem
Klausztrofóbia (zárt terektől való kóros félelem)
Fogorvostól való kóros félelem
Injekciós tűtől való kóros félelem
Vezetéstől való kóros félelem
Lift fóbia
Repüléstől való kóros félelem
Hidaktól való kóros félelem
Visszautasítástól való kóros félelem
Sextől való kóros félelem
Vízfóbia (víztől való kóros félelem)
Sebesség fóbia (sebességtől való kóros félelem)
Telefon fóbia (telefontól való kóros félelem)
Házasság fóbia (házasságtól való kóros félelem)
Férfiaktól való kóros félelem
Kudarc fóbia (sikertelenségtől való kóros félelem)
Betegség fóbia (betegségtől való kóros félelem)
Kutya fóbia (kóros félelem a kutyáktól)
Kompjuter fóbia
Méh fóbia (kóros félelem a méhektől, darazsaktól)
Egyedüllét fóbia (kóros félelem az egyedülléttől)

Tulajdonképpen mit értünk fóbia alatt? A mi értelmezésünkben fóbiának számít minden olyan félelem, amely meghaladja a normális, természetes és szükséges óvatosság mértékét. Hadd magyarázzam meg…
Félelmeinkre – bizonyos mértékig – szükségünk van. Életünk függhet tőlük. Ha nem lenne a félelem, mint védőmechanizmus beépítve a lényünkbe, akkor simán lesétálnánk egy magas épület tetejéről, vagy megennénk a mérgezett/romlott ételt, vagy esetleg nyugodtan elkezdenénk teniszezni az autópályán.  A félelem egy automatikus védelmező mechanizmus, amely tévedhetetlenül bekapcsol, ha fizikai lényünket valamilyen veszély fenyegeti.
Előfordul azonban, hogy a félelmeink eltúlozzák a veszély nagyságát (túllihegik a helyzetet). Messze túllépik a józan óvatosság mértékét, és túlzott félelem reakciót kreálnak. Az egy dolog, hogy ha egy kígyót, vagy pókot látunk, akkor óvatosan közelítjük meg – hiszen az lehet mérges is. Egészen más az azonban, ha egy kígyó vagy pók láttára elkezd a szívünk sebesen dobogni, fejünkbe éles fájdalom hasít, hirtelen hányingerünk lesz, leizzadunk, sírógörcsöt kapunk…vagy a túlzott félelem valamilyen más tünetét produkáljuk. Ezek a tünetek mind hiábavalóak, hiszen nem segítenek abban, hogy megvédd magad az esetleges támadástól. Sőt, ha a támadás bekövetkezne, ezek a túlzott reakcíók még hátráltatnának is. Ha pedig a sors ártalmatlan kígyóval/pókkal hozott össze, akkor csak életed megkeserítésére szolgálnak.
Ez a „túlzott, kóros félelem” …a fölösleges rész.. az a rész, ami a normális, egészséges és természetes óvatosságon túl van…..ezt nevezzük fóbiának.
És éppen ez az a rész, a kóros, túlzott félelem rész, amit meg lehet szüntetni ÉFT-vel. A természetes óvatosság, az egészséges félelem rész ettől még érintetlen marad. Ez az ami olyan fantasztikus az ÉFT technikákban. Csak azt szűri ki, ami kóros. Ami pozitív, egészséges, és természetes, az nem szenved csorbát. A kezelt személyek gyakran megdöbbennek azon, hogy olyan fóbiák, amelyektől egész életükben szenvedtek, pillanatok alatt szinte felszívódnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek az emberek elvesztenék természetes létfentartó ösztöneiket, és felhőkarcolók tetején egyensúlyoznának, vagy szürkemedvékkel csókolóznának. Erről szerencsére szó sincs.
Ami azonban gyakran megfigyelhető az az, hogy a kezelésen átesett személy többnyire kevésebb félelmet mutat az egykori fóbia tárgyától, mint egy átlagos ember tenné. Majdnem mindenkinek van valamennyi kis tériszonya (fél valamennyire a magasságtól) például. 100 ember közül 99 valószínűleg kissé óckodva nézne le egy magas épület tetejéről, és lehet, hogy enyhe szédülésről panaszkodna. Ez ugyan egy kóros félelmi reakció, de szerencsére az esetek többségében olyan enyhe, hogy nem befolyásolja az illető normális életvitelét.
Ezzel szemben azok az „ex-fóbiások”, akik megszüntették tériszonyukat az ÉFT segítségével teljes nyugalommal, szédülés vagy hányinger nélkül képesek lenézni a magasból. Ők mindössze annyi félelmet éreznek, amennyi szükséges óvatosságra inti őket, de minden rossz érzés nélkül képesek lennének akár egész nap a magasból lefelé bámulni. 
A kezelés szempontjából nem számít, hogy mennyire intenzív a fóbia, sem az, hogy milyen hosszú ideje szenved tőle az illető. Ez meglepetésként hat sokakra, hiszen a hagyományos módszerek azt sulykolták belénk, hogy a régóta tartó, súlyos fóbiák mélyen gyökerező megrögzött félelmek, és ezért hónapokra, vagy esetleg évekre van szükség a gyógyításukhoz. Szerencsére ez nem áll az ÉFT-re.
Vannak olyan fóbiák, melyeknek gyógyítása hosszabb időt igényel, de ennek nem a tartósságuk, vagy súlyosságuk az oka, hanem az, hogy komplexebbek, tehát több aspektusuk van.
Ha egy-egy fóbia „makacsnak” bizonyul, próbáld meg megkeresni a specifikus eseményt (eseményeket), amelyek a kóros félelem hátterében  lehetnek. Ilyenek lehetnek például….

**Bár 8 éves koromban belém mart egy kígyó, …
**Bár negyedikes koromben leestem az iskolaépület tetejéről, …
**Bár az egész osztály rajtam röhögött, amikor belesültem a beszédembe…

És így tovább…

Mindennek tudatában, próbáljuk meg most a gyakorlatban alkalmazni amit eddig megtanultunk ebből a kézikönyvből. Emlékszel még mi volt az Alapelmélet, amire az ÉFT épül?

“Minden negatív érzés oka a test energiarendszerében bekövetkezett  egyensúlyfelbomlás.”

Minden kóros félelmi reakció negatív érzelem, tehát szükségszerűen a test energiarendszerében bekövetkezett egyensúlyfelbomlás (rövidzárlat/„zzzzzt”) következménye. A megoldás pofon egyszerű. Állitsd helyre az energiarendszer egyensúlyát (szüntesd meg a rövidzárlatot, a „zzzzt” blokkot), és a fóbia szükségszerűen magától megszűnik. Megszűnik a fejfájás, a szívdobogás. Minden érzelmi töltet semlegessé válik, ennek következtében minden kellemetlen tünet eltűnik.
Fő eszközünk erre az Alaprecept. Néhány kör meg kell hogy szüntesse a problémát egyszer és mindenkorra. Hogy hány kezelésre, hány körre van szükség, az attól függ, hogy a fóbiának hány aspektusa van.
Az aspektusok nagyon fontosak. Ha még emlékszel rá, az aspektusok az emlék azon különféle szempontból való részletei, amelyek hozzájárulnak az érzelmi intenzitáshoz. Vizsgáljuk meg újra a tériszony példáját, hogy tisztább képet kapjunk erről a fogalomról. A legtöbb tériszonytól szenvedő emberrel élete folyamán többször is előfordult, hogy magas helyeken találták magukat, ezért a túlzott félelmi reakciók bekapcsoltak, és ez azóta is kellemetlen emlékként kísérti őket. Például tériszonnyal kezeltem egy férfit, aki intenzív félelemmel emlékezett egy gyerekkori élményére, amikor egy víztorony tetejéről lenézett (aspektus). Az efféle emlékképek a tériszony különböző aspektusai akkor, hogyha felidézve az emléket félelmi reakciót váltanak ki.
Mivel a legtöbb fóbiánál csak 1-3 aspektus van jelen, többnyire az Alaprecept néhányszori megismétlése - vagyis néhány perces ÉFT kezelés - egyszer és mindenkorra megoldja a problémát.
Ebben a pillanatban se Te, sem én, nem tudjuk, hogy a Te kezelendő fóbiádnak hány aspektusa van. De ezt nem is kell tudnunk ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Mindössze annyit kell tennünk, hog feltételezzük, hogy több aspektus is van, és lépésről lépésre, mindegyiket semlegesítjük egészen addig, míg minden érzelmi intenzitás megszűnt. Amikor semmi érzelmi intenzitást sem tudsz felfedezni magadban a fóbia tárgyával kapcsolatban, akkor tudni fogod, hogy készen vagy, és valamennyi aspektust feldolgoztad. 

Gyakran feltett kérdések

K. Ha sikerült egy fóbiát felszámolni, az eredmény vajon tartós lesz? Igen. Azonban ha úgy tűnik, mintha a fóbia visszatérne, az majdnem mindíg abból adódik, hogy a fóbiának egy olyan aspektusa merül fel a valós életben, amellyel a kezelés során nem foglalkoztunk kellőképpen. Ha alaposan kikérdezed a klienst, ki fog derülni, hogy egészen másképp beszélnek a félelemről, mint az eredeti kezelés idején. Például a kígyótól rettegő egyén most már nem a kígyótól való általános félelméről beszél, hanem egyfolytában azt taglalja, hogy a kígyó kiöltött mozgó nyelve mennyire megrémíti. Ha ez az aspektus nem lett kezelve az eredeti ÉFT ülés alkalmával, akkor természetesen ez a probléma még mindíg fennáll, és ha a kliens kiöltött, mozgó nyelvű kígyót lát, arra még mindig  pánikszerűen fog reagálni (bár a csukott szájú kígyók teljesen hidegen hagyják). Ilyenkor az újonnan felmerült aspektust/aspektusokat ÉFT-vel semlegesíteni kell.

K. Mit tegyek akkor, ha több fóbiám is van? Kezeld őket egyenként. Teljes egészében old fel pók-fóbiádat, mielőtt elkezdenéd kezelni klausztrofóbiádat. Ezután pedig csak akkor lépj tovább a vezetéstől való kóros félelem kezeléséhez, ha klausztrofóbiádtól már teljesen megszabadultál…és így tovább…
Vannak nagyon összetett, komplex fóbiák is, de itt többnyire arról van szó, hogy több fóbia is jelen van egy címszó alatt. Ilyen lehet például a repüléstől való kóros félelem: hiszen ez lehet (1) klausztrofóbia, (2) zuhanástól való kóros félelem, (3) haláfélelem, (4) légköri turbulenciától való kóros félelem, (5) felszállástól való kóros félelem, (6) leszállástól való kóros félelem, (7) emberektől való kóros félelem (tömegiszony)….stb. Ha képes vagy ezeket a különféle félelmeket tudatodban beazonosítani, akkor ezek mind különféle aspektusai a fóbiának, és egyenként kell őket adresszálni.
Ha komplex fóbiával van dolgod, de ennek nem vagy tudatában (vagyis nem vagy képes beazonosítani az aspektusokat), azért még ne add fel a reményt. Az Alaprecept kitartó alkalmazása igy is  gyógyulást hoz, de lehet, hogy jónéhányszor végig kell csinálnod a kezelést ahhoz, hogy az energiarendszer egyensúlya helyreálljon (a „zzzt” blokk feloldódjon). Az érzelmi intenzitás hullámozhat, ahogy a”színfalak mögött” (a tudatallattiban) a különböző aspektusok végül is megkapják a kezelést.

2011. március 8., kedd

Noah St John - Afformációk

Talán emlékeztek még arra, hogy a rendszeresen tartott EFT-vel a Titkon túl tele-óra sorozatban az én kedvencem mindig a 6. Cikk anyaga, a “Hozd létre a célodat „miért?” kérdésekkel!” cimű cikk. Amióta először megismerkedtem ezzel a technikával, azóta lelkesen, naponta használom, és nemcsak én, de a mindenkori tanítványaim is pozitív visszajelzéseket adnak erről a furcsa, új - nem affirmációs- hanem afformációs módszerről. Azoknak, akik még többet szeretnének tudni arról, hogy miért, és hogyan működik ez a technika, közzéadok itt egy rövid átiratot egy interjú-ról, amit a a módszer kialakítójával, és az “Afformations” cimű könyv írójával – Noah St John-nal - készitettek. A kivonatot Kriszti készitette el nekünk. (Köszönjük, Kriszti!)
 
Sajnos további anyagokat (tudtommal) egyelőre még csak angolul találtok az interneten a szövegben emlitett weblapon.
 
Jó olvasást és tanulást, és – mint mindig – várom a sikertörténeteket!
További szép napot és jó kopogtatást!
EFTAgi
mail: eftagi@gmail.com
skype: eftagi
http://www.emotionalfreedom.net
 
A létrehozás törvénye jobb, mint a megerősítésé
 
Eredeti cim:
“Law of Attraction Afformations Better than Affirmations Noah St John”
 
A Successclinic.com CEO-ja vagyok, és arról fogok beszélni, hogy hogyan tudsz pozitív változásokat hozni az életedbe azzal, hogy azt a dolgot kisebb erőfeszítéssel és kevesebb idővel csináld, amit már egyébként is csinálsz. Ha valaha foglalkoztál személyiségfejlesztéssel, akkor már minden bizonnyal hallottál a megerősítésekről. Ez annak az állítása, amit szeretnél valóra váltani a saját életedben. Pl. Én gazdag vagyok. Gyakran mondunk ilyen pozitív állításokat, amiben magunk sem hiszünk. Sokat gondolkodtam ezen, mert én is évekig használtam úgy ezeket a megerősítéseket, hogy közben az életem még csak közelében sem volt annak az iránynak, amit szerettem volna. Vajon miért nem működött egyáltalán nekem és sok más embernek sem? Rájöttem, hogy az emberi agy kérdéseket használ, és nem állításokat. Miért kék az ég? Na, ez az, amit a te agyad is csinál. Az agynak ez a működési elve: válaszokat keres a kérdésre. Ha ez így működik, miért használunk állításokat? Miért nem azt kérdezzük: Miért vagyok ilyen gazdag? Miért van ennyi mindenem? Miért vagyok ilyen szerencsés? stb. Mi történik ilyenkor az agyadban? Elkezded keresni a választ a kérdésekre, ugye? Ezt hívják vonzás törvényének. Keressük a gondolatok magvait. Na, ehhez képest mit csinál az emberek többsége nap, mint nap? Pocsék kérdéseket tesz fel magának: Hogy lehetek ilyen pancser? Miért vagyok ilyen kövér? Miért fogyott el hó végére a pénzem? stb. Pocsék kérdésre csak pocsék választ kaphatsz. Ez pedig pocsék életet eredményez. Mi lenne, ha az előzőek helyett a képességeinket növelő kérdéseket tennénk fel, amelyre szuper válaszokat kapnánk, amely egy szenzációs életet eredményezhetne.  Ennek azt a nevet adtam, hogy afformáció = teremtés.megformálás, létrehozás.

Az ismert affirmació szó az erős, szilárd szóból származik. Ezzel szemben én egy új szót szerettem volna bevezetni egy új technológiára. Ez az agyműködés új technológiája. Az afformáció a létrehoz, megformál, alakít szóból származik. Ezzel a technikával végre olyan kérdéseket tehetsz fel, ami képessé tesz arra, amire szeretnéd, így megfelelő válaszokat és csodás életet vonzol.  A teremtés, az a technika, ami megadja neked is azt az eszközt, amivel megszerezheted, amire igazán vágysz. Rengeteg történetem van arra, hogy emberek ezrei hogyan használták ezt a technikát arra, hogy sikeressé tegyék életüket. A sikereket 1-2 esetleg 3 hónap alatt érték el. Előfordult, hogy egy hét alatt megkeresték azt a pénzt, amit korábban egy év alatt.  És, nem csak felnőtteknél, hanem gyerekeknél is sikerrel működik. Ha odafigyelsz a helyes kérdésre,  a te gyermekednél is működik!
A részletek a könyvemben: AFFORMATIONS

2011. március 7., hétfő

Közvetett Haszon – Lindsey Kenny video

Közvetett Haszon – Lindsey Kenny video
Lindsey Kenny nagyszerű EFT terapeuta és oktató (weblapjának címe: http://www.lifecoachingwithlindsay.com/). Ez a rövid kis videoja a közvetett haszon jelenségéről szól.

Valamennyien ismerjük - legalábbis azok, akik legalább Gary Craig EFT kézikönyvét (ingyenesen letölthető a weblapomról: www.emotionalfreedom.net) már elolvasták, a közvetett haszon jelenségét. Ha még nem találkoztál ezzel a kifejezéssel, akkor nagyon röviden azt jelenti, hogy ha bárki más problémáján kopogtatsz, akkor is gyógyítod a saját energiarendszeredet. Ebben a rövid video prezentációban Lindsey a következő tippeket adja azért, hogy minél hatékonyabban gyógyulhass akkor is, ha nem a saját ügyeden kopogtatsz, hanem valaki mással együtt dolgozol az ő problémáján:

1.     Válassz egy viszonylag egyszerű, nem túl régi problémát – túl bonyolult, régóta tartó, krónikus ügyeknél is működik a közvetett haszon jelensége, de ezeket nehezebb érzékelni, nehezebb lemérni, tehát elképzelhető, hogy a kopogtatás végeztével úgy érzed, hogy nem történt semmi, tehát elvesztheted a lelkesedésedet.
2.     Mindenképpen írd le a problémádat néhány szóban (mintha egy film lenne, és címet adnál neki). Nem elég, ha csak gondolsz rá – le is kell írni.
3.     Mérd le a legerősebb érzés intenzitását  és ird le ezt is – érzés+intenzitás.
4.     Ezután többé ne törődj a saját ügyeddel (az le van írva előtted a papírra, tehát a tudatalattid tisztában van azzal, hogy most ezen dolgozunk),.
5.     Figyelmedet fókuszáld a közös kopogtatásra, tehát arra az ügyre, amin együtt kopogtatsz valakivel – akár személyesen, akár hanganyaggal, akár filmmel.

Fordította:
Csontos Ágnes
Csontos Ágnes EFT Terapeuta és Oktató
Skype: eftagi

2011. március 6., vasárnap

A Könnytelen Trauma Technika

Forras: http://www.emotionalfreedom.net

avagy hogy közelíthetjük meg lopva azt a traumát, amely  túl fájdalmas ahhoz, hogy szembenézzünk vele

Irta: Csontos Ágnes
((részlet „1001 Tipp, ötlet és tanács...EFT könyvemből –megrendelhető az eftagi@gmail.com címen)

Idézz fel egy fájdalmas emléket a múltadból. Valamit, ami olyan gyötrelmes, hogy esetleg visszariadsz attól, hogy szembenézz az élmény teljességével.

Foglald össze a traumatikus élményt egy mondatban, mintha egy történetnek, vagy egy filmnek címet adnál.

Helyezd a filmet magadtól távolabb egy képernyőre – még ne játszd le, hanem saccold meg, hogy ha lejátszanád a filmet, akkor milyen intenzitású érzelmeket keltene benned. Nagyon erős érzelmek esetén segíthet, ha elképzeled, hogy egy függöny takarja a képernyőt, amelyen a film van. Írd le egy darab papírra az intenzitást jelző számot.

Kezd el az ÉFT kezelést – az Alapmondat és az emlékeztető mondat megalkotásához használd a film címét.

Néhány kör után mérd le az intenzitást megint.

Kopogtass addig, míg az intenzitás lecsökken legalább 2-3-as szintre.

Ezután húzd el a függönyt, és képzeld el, hogy a film elkezd peregni a szemed előtt.

Amint érzel valamelyes intenzitást, azonnal állítsd le a filmet, és egyenként kopogtass mindegyik epizódon, amelynek érzelmi intenzitása van. Kezeld le így a film valamennyi olyan pillanatfelvételét, amely még mindig negatív érzelmet vált ki belőled.

Folytasd ezt egészen addig, míg végig nem tudod nézni képzeletbeli filmedet anélkül, hogy az bármilyen érzelmi intenzitást kiváltana belőled. Amikor végig tudod nézni a filmet úgy, hogy az csak enyhe unalmat vált ki belőled, akkor elkészültél, és sikerrel megszabadultál ettől a traumától. Ha egy fontos traumát sikerül közömbösíteni ily módon, az valószínűleg hatással lesz több hasonló traumatikus élményedre is, és azok intenzitása is lecsökken, vagy megszűnhet. Ezt nevezzük általánosító effektusnak.

Olvass még több EFT cikket most megujulo honlapomon:
http://www.emotionalfreedom.net

EFT Maci - Tappy Maci

Forras: http://www.emotionalfreedom.net
Irta: Beregi Marietta

Mint talán hallottátok már néhányszor; az EFT végtelen lehetőségekkel rendelkezik, és bármire, bárhol használható. Ha eddig még nem hallottatok volna az EFT Maciról (vagy más néven Tappy Bear), akkor épp itt az ideje annak, hogy elfoglalja helyét a családi kupaktanács-asztalnál..és ha ezt megteszi, akkor valoszinűleg hamarosan főhelyre kerül. Persze nemcsak  Maci lehet, hanem EFT nyúl, vagy EFT baba is - a fő az, hogy egy egyszerű trükkel belophatjuk az EFT-t gyerekeink szivébe, és mielőtt észrevennénk, ők tanitanak majd minket arra, hogy hogyan és miképpen gyógyulhatunk EFT segitségével.

Fogadjátok szeretettel az alábbi írást:

Tappy Maci
Till Schilling cikke nyomán (www.tappybear.com)
Irta: Beregi Marietta

Egy varázslatosan édes EFT társról, segítőről, Tappy maciról olvashattok az alábbi írásban. Ennek a csodálatos, egyszerű és rendkívül hatékony módszernek az alkotói : Till Schilling és két lánya, Maria Christina és Anna Daniella. Egy macit - akinek a meridián pontjaira gombokat rögzítettek - használtak arra, hogy az EFT technikát és a kopogtató pontokat megtanítsák a barátaiknak.

Miért is olyan varázslatos Tappy?

Tappy szívesen elmeséli mi bántja (a szülők vagy akár a gyerek által) és a gyerekek örömmel kopogtatnak egy édes kismacin, hogy az jobban érezze magát. A gyerekek minden bánata, rossz kedve és félelme feldolgozható így.

Tappy-vel egyetlen kör alatt megszűnik a kopogtatással kapcsolatos összes ellenállás. Nagyon megkönnyíti a ráhangolódást és repül vele az idő. Nehézségek esetén Tappy az, akinek problémái vannak és aki készségesen átveszi a gyerekek gondjait, félelmeit.

A felnőttek is sikeresen használhatják Tappy-t, hiszen megszünteti az ellenállást, visszaviszi őket a gyerekkorba és összeköti őket a "belső gyermekkel". Elképesztően eredményes módszer. Számtalan módon lehet használni, csak a képzeleted szabhat határt neki.

Valószínűleg szülők, nagyszülők, tanárok és tanácsadók számára a leghasznosabb ez a módszer, ami a "tükörhatás" elven működik. A néma megállapodás az, hogy Tappy az, akinek problémája van, és mi csak segitünk rajta - nekünk magunknak nincs semmi problémánk! A gyerekek alapjában véve nagyon segítőkészek, ezért tetszik nekik ez a "játék". Anélkül, hogy észrevennék, a gyerekek magukon segítenek azáltal, hogy segítenek Tappy-n. Megnyugtatja őket a gondolat, hogy nem nekik vannak problémáik, félelmeik, hanem Tappy-nek és ők olyan nagyszerű gyerekek, hogy segítenek. Már 1-2 kör után észrevehetőek a változások.

Tappy kiváló segítő abban is, hogy közelebb kerüljünk tizenéves gyermekünkhöz. Ha szeretnéd neki megtanítani az EFT-t, használd először Tappy-t te magad. Legyen ő a te "segítőd" a kopogatatásban. Tedd az ágyadra, és biztos, hogy a gyermeked pár nap múlva rákérdez, hogy mit csinál az ágyadon az a maci. Ekkor aztán bemutathatod neki Tappy-t és elmondhatod, hogy mit lehet vele csinálni - anélkül, hogy rá akarnád venni, hogy ő is használja. Néhány nap múlva azt veszed majd észre, hogy Tappy eltűnt az ágyadról…

Tappy egy olyan társ, aki mindig melletünk lehet, ha nem érezzük jól magunkat és jelenlétével mindig figyelmeztet minket, hogy kezünkben rejlik egy csodálatos lehetőség, mellyel változtathatunk bármin, amin szeretnénk.

Tovabbi érdekes EFT cikkeket olvashattok most megujulo honlapomon: http://www.emotionalfreedom.net

Jo kopogtatast!
udv,
EFTAgi

2011. március 3., csütörtök

Kopogtato Vilagtalalkozo

Kopogtato Vilagtalalkozo - Tapping World Summit 2011Minden nap két EFT kopogtato ülés - ez elég ahhoz, hogy az ember egyrészt teljesen a felhôkön lebegjen, masrész kimerülten pihegjen a faradtsagtol, és a bekövetkezett valtozasoktol is! De pontosan ez a sorsom és a kivaltsagom most éppen, mivel most folyik a "Tapping World Summit", és én naponta két interjut hallgatok meg azzal a céllal, hogy a magyar összefoglalot, és a kopogtato forgatokönyveket meg tudjam osztani mindazokkal, akiket érdekel az EFT, és egyre ujabb, egyre több informaciot gyujtenek ebben a témaban. Az elsô interjuk anyagat a Rendszeres Kopogtatok Klubjaban, és a weblapomon az EFTAgi netradio musoraban teszem majd közzé itt:


http://www.emotionalfreedom.net

Tovabbi szép napot és jo kopogtatast!
udv,
EFTAgi